Vad gör en redaktör?

En central person i tillblivelsen av en bok är redaktören. En redaktör är den som är ansvarig för att en bok blir så bra som den kan. Redaktören är anställd av förlaget, och arbetar nära författaren.

Det är många inblandade i tillblivelsen av en bok. Det är författaren som skriver boken, men ofta har redaktören haft ett finger med i spelet när det gäller saker som språk, dramatiska kurvor och handlingens utveckling, om det rör sig om ett skönlitterärt verk.Böcker av Jan Guillou

En redaktör är anställd av förlaget och har till uppgift att se till att det inte finns några svackor eller misstag i den bok som ska ges ut. Redaktören arbetar i ett nära samarbete med författaren för att rätta till misstag, oklarheter och annat som kan göra boken sämre. Resultatet av samarbetet mellan författare och redaktör blir ett färdigt manus, som sedan korrekturläses av en korrekturläsare. Korrekturläsaren koncentrerar sig, till skillnad från redaktören, på de ytliga felen. Det är t.ex. inte ovanligt att korrläsa baklänges, ord för ord, för att vara säker på att hitta alla stavfel. På det sättet hittar man inte fel som exempelvis om någons morbror plötsligt har blivit en farbror.

En översatt bok har för det mesta haft två redaktörer, en som arbetat med boken på originalspråket, och en som arbetar tillsammans med översättaren, på ungefär samma sätt som man annars jobbar tillsammans med en författare. Exakt hur mycket av arbetet med boken som sköts av redaktören beror på vilken typ av bok det rör sig om, och det är också stor skillnad mellan olika förlag. Säljtexten, på baksidan av boken, är ofta skriven av redaktören. En redaktör bör därför också vara skicklig på att skriva, och på att kunna fånga essensen i en bok. Ju mer man har läst, desto bättre förutsättningar har man att lyckas som redaktör.

Redaktören som projektledare

Om boken ska ha bilder kan det vara en speciell bildredaktör som har ansvar för dessa, eller så kan det skötas av redaktören. Om det är många inblandade i projektet – formgivare, layoutare, fackgranskare, korrekturläsare osv. – fungerar redaktören som projektledare. Det kan också vara redaktören som gör ombrytningen, alltså omvandlar manuset till färdiga sidor. Förutom att vara läskunnig, och ha ett stort intresse för litteratur, bör en redaktör därför ha kunskaper om språkregler, ekonomi, informationssökning och marknadsanalys. Vilken kompetens som krävs beror till stor del på vilket förlag man arbetar för. På större förlag finns ofta redaktörer inriktade på olika typer av litteratur. Ett förlag som ger ut läromedel har ofta f.d. lärare som redaktörer för att granska böcker som ska användas i undervisning.

Hur många böcker en redaktör arbetar med beror på många saker, men normalt ligger antalet på mellan åtta och tio böcker per år. Ofta arbetar en redaktör med samma författare under lång tid. Det mest kända samarbetet i Sverige är troligen det mellan Jan Guillou och hans fru, Ann-Marie Skarp. Skarp, som gifte sig med Guillou 2010, var tidigare redaktör på Norstedts och arbetade tillsammans med den kände deckarförfattaren. Idag är hon VD för Piratförlaget, som ger ut Guillous böcker.