Print on demand

Digital tryckpressEn av de tydligaste trenderna inom litteraturvärlden de senaste åren är print on demand, även kallat beställtryck. Det gör det möjligt att få fram nästan vilka verk som helst på papper, även om tekniken inte utnyttjas fullt ut ännu.

Numera går det att få lika bra kvalitet på digitalt tryckta böcker som med traditionell tryckteknik. Detta är en förutsättning för beställtryck, som är mer känt under det engelska namnet print on demand. Tekniken används ofta av bokförlag vid utgivning av verk som inte anses ha så stor kommersiell potential. Boken finns inte i lager hos förlaget, utan finns lagrad digitalt, som en fil, och trycks när det kommer en beställning. Det är också vanligt att enskilda personer, eller föreningar, ger ut egna böcker på detta sätt.

Nya och gamla böcker

I USA blev print on demand snabbt populärt. Redan 2011 var tio procent av den amerikanska bokutgivningen beställtryck. I Sverige har det gått trögare, framför allt hos de stora förlagen. Fortfarande förknippas ordet i Sverige framför allt med egenutgivna böcker, men beställtryck erbjuder även möjligheter till nytt liv för många äldre böcker.

Letar du efter någon av Hjalmar Söderbergs mindre kända pjäser? Då är du nog hänvisad till att leta på antikvariat. Eller ska du sammanställa en litteraturlista till en utbildning, och vill helst ha med en bok som du vet att dina studenter kommer att ha svårigheter att få tag i? Innebär detta att du kommer att stryka boken från listan, trots att du tycker att den är viktig?

Men tänk om du, eller dina studenter, istället kunde beställa böckerna i fråga på nätet, och få dem levererad i form av helt nya böckerna? Det här är möjligt med print on demand. Ny teknik kan användas dör att ge äldre verk nytt liv, i form av böcker som fysiskt sett är helt nya.